این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


پوستر کنفرانس
صفحه اصلی > راهنماب نگارش اصل مقالات
.: راهنماب نگارش اصل مقالات

 
 "دستور العمل نگارش مقالات همایش"

 

الف ) شرايط علمي

-         با توجه به سطح همایش، کميته علمي از مقاله هاي پژوهشي، مسأله محور، حاوي نکات بدیع و نو، و با قلمی علمی استقبال مي کند، بنابراين مقاله های توصیفی محض یا اقتباسی صرف یا ترویجی مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.

-         مقاله بايد به روش تحقيق علمي  و مستند به منابع معتبر و اصيل باشد.

-         مقاله باید برای همایش مورد نظر تهیه شده باشد و علی القاعده می بایستی با رویکردها و محورهای همایش هم سویی داشته باشد.

تذکر: مقاله هایی که در جای دیگری عرضه شده یا با محورهای همایش هم سو نباشد ارزیابی نخواهد شد.

-         پذيرش اوليه مقاله مشروط به رعايت نکات " دستورالعمل نگارش مقالات " و پذيرش نهايي و چاپ آن مشروط به تاييد داوران و کميته علمي همايش است.در هر صورت نتيجه به نويسنده از طريق سايت همايش اعلام مي شود.

-         حق چاپ مقاله، پس از پذيرش آن ، براي همايش محفوظ است و نويسنده مقاله مجاز به چاپ آن در جاي ديگري نيست.

-         تنها مقالاتی در کميته علمي همايش بررسی خواهند شد که دقیقا بر اساس دستور نگارش مقالات تنظيم و ارسال شده باشند.

-          مقالات حتما بايداز طریق سایت همايش ارسال شوند.

-         کميته علمي همايش در قبول، رد، اصلاح و ويرايش مقاله هاي دريافتي آزاد است.

-          نويسنده / نويسندگان محترم مشخصات ذيل را به همراه مقاله ارسال نمايند.

نام ونام خانوادگي نويسنده/ نويسندگان به فارسي و انگليسي

 

 

ميزان تحصيلات دانشگاهي

 

 

ميزان تحصيلات حوزوي

 

 

رتبه علمي

 

 

نام دانشگاه

 

 

نام دانشکده

 

 

گروه آموزشي

 

 

شهر محل دانشگاه

 

 

نويسنده مسئول

 

 

نشاني پست الکترونيکي نويسنده/نويسندگان

 

 

نشاني و کدپستي نويسنده مسئول

 

 

شماره تلفن همراه، منزل، محل کار، ودورنگار نويسنده مسئول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب ) شرايط نگارش

مقالات مي بايست به زبان فارسي باشند.

1.         ساختار مقالات:

-         تنها مقالاتی بررسی خواهند شد که دقیقا طبق دستور نگارش مقالات تنظيم و ارسال شده باشند.

-         مقاله بايد حداکثر در بيست  صفحه 300 کلمه ای باشد.

-         مقاله به فاسی روان با فونت B Nazanin سایز 12 و فاصله سطرها یک سانتی متر (Single) باشد. فایل مقالات به صورت WORD 2003/2007/2010 قابل پذیرش است. سایز کاغذ A4 باشد و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و پذیرفته شده در زبان فارسی دارند، خودداری گردد.

فایل اصلی مقاله شامل صفحه عنوان و مشخصات نویسنده، چکیده فارسی ، متن مقاله، نتیجه گیری و فهرست مآخذ می باشد.

تذکر: مقاله باید در یک فایل ارسال شود.

 صفحه عنوان:

-         عنوان مقاله باید گویا، دقیق و دربرگیرنده محتوی اصلی تحقیق باشد(حتی الامکان بیش از15 کلمه نباشد(.

-         "عنوان مکرر " که عبارت است از خلاصه عنوان اصلی نیز ذکر شود .

  • از به کار بردن کلمات مخفف در عنوان خودداری فرمایید.
  • در صفحه عنوان باید نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به همراه وابستگی دانشگاهی آنها به فارسی و انگلیسی ذکر گردد.
  • ذکر نام، آدرس، شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی مؤلف مسؤول ضروری است.

2.       چکیده مقاله :

o       تمام مقالات بایستی دارای چکیده فارسی باشند .

o       چکیده  مقالات تحقیقی باید شامل: عنوان مقاله، مسأله اصلی مقاله، پرسش و هدف مقاله، روش تحقیق، دستاورد و   نتیجه گیری، همراه با واژه های کلیدی (سه تا پنج کلمه) باشد.

o       حجم چکیده حداقل 150 کلمه و حداکثر 300 کلمه باشد.

 

3.      متن مقاله :‌

-         مقدمه: مقدمه شامل پيشينه تحقيق، هدف اصلی، ساختار مقاله و مهم ترین دستاوردها باشد که خواننده را براي ورود به بحث اصلي آماده سازد.

-         مباحث اصلي:‌ در مباحث اصلي نويسنده به طرح موضوع و تحليل آن مي پردازد.

تذکر: نحوه ارجاع : ارجاعت مقاله، درون متني و داخل پرانتز و به ترتيب: نام نويسنده، سال نشر و صفحه ذکر شود ؛ مثال : ( حسيني ، 1387 : 326 )

-         نتیجه گیری: نتیجه گیری مقاله به طور واضح  به نتایج به دست آمده اشاره می کند.

 فهرست منابع و مآخذ به ترتيب ذيل تنظيم شود:

الف کتاب :

نام خانوادگي (شهرت) ، نام، (سال انتشار داخل پرانتز)، نام کتاب، نام مترجم يا مصحح، نوبت چاپ، ناشر، محل نشر.

ب مجله :

نام خانوادگي(شهرت)، نام نويسنده، (سال انتشار داخل پرانتز)،« عنوان داخل گيومه»، نام نشريه ، دوره/سال ، جلد، شماره صفحات ( از ص؟؟ تا ص؟؟ ).

ج مجموعه مقالات :

نام خانوادگي(شهرت)، نام نويسنده، (سال انتشار داخل پرانتز)،« عنوان مقاله داخل گيومه»، نام گردآورنده يا ويراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر، نام ناشر، شماره صفحات ( از ص؟؟ تا ص؟؟ ).

د- سايت هاي اينترنتي:

نام خانوادگي، نام نويسنده، (آخرين تاريخ و زمان)،« عنوان موضوع داخل گيومه»، نام ونشاني اينترنتي به صورت ايتاليک.