این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


پوستر کنفرانس
صفحه اصلی > راهنمای نگارش چکیده مقالات
.: راهنمای نگارش چکیده مقالات

« دستورالعمل نگارش چکيده مقالات»

چکیده مقاله :

  • تمام مقالات بایستی دارای چکیده فارسی باشد.
  • چکیده مقالات باید شامل: عنوان مقاله، متن اصلي و نتیجه گیری و واژه های کلیدی (سه تا پنج کلمه) باشد.
  • بعد از عنوان مقاله ، باید نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به همراه وابستگی دانشگاهی آنها به فارسی ذکر گردد.
  • ذکر نام، آدرس، شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی مؤلف مسؤول ضروری است.
  • حجم چکیده حداقل 250  کلمه و حداکثر 300 کلمه باشد.

·         چکيده مقاله به زبان فارسی با فونت B Nazanin سایز 12 و فاصله سطرها یک سانتی متر (Single) باشد.

·         فایل چکيده مقاله به صورت WORD 2003/2007/2010 قابل پذیرش است. سایز کاغذ A4 باشد و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و پذیرفته شده در زبان فارسی دارند، خودداری گردد.