این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


پوستر کنفرانس
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


به نام خدا

برنامه همايش فرهنگ و تمدن پزشکي در عصر رضوي

3 2 دي ماه  1394 تالار رازی (خیابان دانشگاه ، دانشکده بهداشت)

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

روز اول کنگره   چهارشنبه  2 / 10 / 1394

رديف

زمان

عنوان برنامه

موضوع

مسئول / سخنران

1                  

8

 

 

پذيرش و ثبت نام 

 

 

2                  

8:45

 

 

 

تلاوت کلام ا... و سرود جمهوري اسلامي

 

3                  

9

 

 

سخنراني افتتاحيه و خيرمقدم

 

دکتر مهدي ابراهيمي

4                  

9:20

 

 

گزارش بررسي علمي مقالات

 

دکتر عليرضا واسعي

5                  

9:35

 

 

سخنراني علمي

 

 

6                  

11:20- 10

 

 

پانل اول

سنت ها و آداب پزشکي در عصر رضوي

مسئول پانل :

اعضاي پانل: دکتر مهدي ابراهيمي، دکتر مجید خزاعی، دکتر سعید نیازمند، دکتر محمد باغستانی، دکتر فتاحی

7                  

 

 

 

سخنراني اول

بررسي توجيهات و مستندات علمي تعدادي ازآداب زناشويي درطب الرضا

دکتر زهرا رحماني ( جراح و متخصص رنان و زايمان- استاديار دانشگاه علوم پزشکي مازندران)

سخنراني دوم

الگوي طب رضوي در بهداشت و درمان

آقاي محمد شمس الدين دياني(مربي گروه معارف اسلامي دانشکده پزشکي مشهد)

سخنراني سوم

سنت پزشکي مسلمانان در قرون اولیه اسلامي با تاکيد برعهدرضوي

دکتر عليرضا واسعي ( دانشيار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي )

8                  

11:20

-           

 

نماز و پذيرايي

-

-

9                  

12:10

 

 

پانل دوم

روش شناسي وجايگاه علم پزشکي درعصررضوي

مسئول پانل:

اعضاي پانل:دکتر خواجه دلوئی- حجت الاسلام ترابي- دکتر سید علیرضا واسعی- دکترمحمدامامی

10               

 

 

 

سخنراني اول

بررسي نقش امام رضا(ع)درعلم پزشکي ، درعصراول عباسي

محمدتقي سازندگي(کارشناس ارشدتاريخ و تمدن اسلامي- دانشگاه معارف اسلامي قم)

سخنراني دوم

شيوه هاي آموزش پزشکي نظري پس ازاسلام ومقايسه آن باروش هاي جديد تدريس

دکتر مجيد خزاعي(دانشيار گروه فيزيولوژي دانشکده پزشکي مشهد)

سخنراني سوم

علم پزشکي به مثابه علم ديني(نگاهي به مباني دين شناختي علم پزشکي از منظر رضوي)

ولي الله عباسي (محقق و مدرس)

سخنراني چهارم

جايگاه واهميت آموزش پزشکي در تمدن اسلامي

دکترعلي رضا روحي(استاديار گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي- دانشگاه علوم اسلامي رضوي)

 

 

 

روز دوم کنگره -  پنچ شنبه 3 / 10 / 1394

رديف

زمان

عنوان برنامه

موضوع

مسئول / سخنران

11               

8

 

 

پذيرش و ثبت نام 

 

 

12               

8:30

 

 

 

تلاوت کلام ا... و سرود جمهوري اسلامي

 

13               

8:45

 

 

سخنراني علمي

 

دکتر محسن الويري

14               

9:15

 

 

پانل اول

مشاهير، آثار و نهادهاي پزشکي درعصررضوي

مسئول پانل :

اعضاي پانل: دکترمحسن الويري، دکتر سيدي، دکتر ابوالفضل خواجوي،

دکترسید علی اکبر شمسيان، حجت الاسلام محمد شمس الدین دیانی

15               

 

 

 

سخنراني اول

فعالیت علمی دو پزشک هندی صالح بن بهله و کنکه در دوران امام رضا (ع)

سيد علي رضا گلشني ( دانشجوي دکتري تاريخ ايران اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد )

سخنراني دوم

شاپور ابن سهل از پيشگامان گسترش طب اسلامي درعصررضوي

دکتر سعيد نيازمند (دانشيار گروه فيزيولوژي دانشکده پزشکي مشهد)

سخنراني سوم

نقش مدرسه گندي شاپوردرتمدن اسلامي عصررضوي : علم پزشکي

حسن سلم آبادي ( عضو هيات علمي دانشگاه بجنورد )

سخنراني چهارم

ترجمه آثارعلمي درعصررضوي و نقش بيت الحکمه درگسترش و شکوفايي آن

دکترحميده وحيد (دانشجوي دکتري تخصصي طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد)

16               

11:20

 

 

نماز و پذيرايي

 

 

17               

12:10

 

 

پانل دوم

آموزه هاي پزشکي در عصررضوي

مسئول پانل:

اعضاي پانل: دکتر روحاني ، دکتر شاپور بدیعی، دکتر علامه، دکتر مهدی يوسفي،

 دکتر مرتضی مجاهدی

18               

 

 

 

سخنراني اول

خون درماني در آموزه هاي رضوي

دکتر محمد امامي (استاديار دانشگاه علوم اسلامي رضوي )

سخنراني دوم

بررسي عوامل رشدوبالندگي طب سنتي ايراني درعصررضوي

دکترمهدي زروندي (دانشجوي دکتري تخصصي طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد)

سخنراني سوم

پيش گيري ودرمان گوش درتوصيه هاي امام رضا عليه السلام

معصومه رودي (کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامي- دانشگاه علوم پزشکي مشهد)

سخنراني چهارم

جايگاه طب رضوي درسلامت جامعه ي ايراني

فاطمه سادات علوي علي آبادي (دانشجوي دکتري تاريخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامي تهران)

19               

13:20

 

 

اختتاميه همايش

جمع بندي همايش و تقدير از مقالات برتر

دکتر ابراهيمي

 بازگشت1394/09/30
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !