این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


پوستر کنفرانس
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


مقالات برگزیده جهت ارائه پوستر

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

عنوان مقاله

 

 

1

 

حامد بیگلری1

مجتبی افشارنیار2

 نسیبه جوان3

 

1- مربی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گناباد

2-  دانشیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گناباد

3- کارشناس بینایی سنجی و عضو مرکز تحقیقات و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

اصول مراقبت و بهداشت فیزیکی چشم بر اساس منابع اسلامی عصر رضوی

 

2

 

 

محمد شمس الدین دیانی1

محمد علی قائمی2

 سید مرتضی اسدی3

 

 

1-مربی گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2-مربی گروه معارف اسلامی. دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

3-مربی گروه معارف اسلامی. دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

 

 

نقد و بررسی شیوه امساک درمانی

( درمانی خاص در طب رضوی )

 

 

3

 

محمد شمس الدین دیانی1

محمد علی قائمی2    

 1- مربی گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2- مربی گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد.               

 

رویکرد های دانشی مسلمانان به طب و نتایج کارکردی ان در عصر رضوی

4

 

سید علیرضا واسعی

 

 

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

آیین ها و رسوم پزشکی در عهد رضوی

 

5

 

شاپور بدیعی اول

 

استادیار طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

بیمارستانها و مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی در ممالک اسلامی در عصر رضوی

 

 

6

 

 

 

دکتر آنوش آذرفر 1

-دكتر يلدا روانشاد2

-اليا كرماني درويش3

1- استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2- متخصص پزشكي اجتماعي ، مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان قائم ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد

3- ليسانس روانشناسي باليني

 

 

پزشکان مشهور عصر رضوی

 

7

 

فرناز زاهدی اول1

مسعود یوسفی2

1- گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2-گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

تبادلات علمی و رویکردهای بین المللی در پزشکی عصر تمدن اسلامی

8

 

حامد بیگلری1

سید علی سجادی2

نسیبه جوان3

        

1- مربی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گناباد  2-دانشیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گناباد

3- کارشناس بینایی سنجی و عضو مرکز تحقیقات و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

تحلیلی بر کاربرد واژه مسواک در طب الرضا (ع)

9

 

دكترسيدمصطفي ابطحي

 دانشيار گروه ارتودنسي، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 

توصیه های امام رضا (ع) و طب سنتي در تنظيم وزن

10

 

پرتو واحدیان شاهرودی1

نیلوفر ریاحی2

دکتر محمد واحدیان شاهرودی3

1- دانشجوی رشته منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد

2- دانشجوی رشته بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3- مرکزتحقیقات علوم بهداشتی، گروه آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

چرا نیاز به رجوع مجدد به پیشرفتهای دوران رضوی به روش امروزی ضرورت دارد؟

 

 

11

 

علی اکبر آقائی نژاد1

 سهیلا کلانتری2

مریم چهره گشا3

قربان محمد کوچکی4

 

1- کارشناس ارشد پرستاری،عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2- کارشناس ارشد پرستاری،عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی گلستان

3- کارشناس ارشد پرستاری،عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی گلستان

4- کارشناس ارشد پرستاری،عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 

 

 

خواص گیاهان از دیدگاه ائمه و طب مدرن: مروری بر متون

 

12

 

محمدحسین توحیدی فرد1

ابراهیم نوری2

 

دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه سیستان و بلوچستان

استادیار الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

 

سیر تاریخی حضور پزشکان غیر مسلمان عصر رضوی(148- 260 ه.ق) در حکومت خلفای عباسی

13

 

 

مسعود یوسفی

1-  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2- گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

ضرورت استفاده از ایده های خدمات پشتیبانی- بیمه ای

بیمارستانهای عصر شکوفایی تمدن اسلامی در ارائه خدمات پزشکی امروز

14

 

مهدی ربیعی1

سحر صفری مرجان2

 

1-دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه مازندران و کارشناس آموزش گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2- دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 

کاربست آموزه های اخلاقی ابناء الرضا (ع) در ارتباطات پزشک با بیمار

15

 

مریم زیادی لطف آبادی

 

پزشک عمومی رئیس گروه سلامت سالمندان و میانسالان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

مروری بر پزشکی اسلامی

16

 

فائزه اکبرزاده

 

مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

مشاهیر و نامداران پزشکی در عصر رضوی/ طبیب های  غیر مسلمان

17

 صفیه آسایش پور1 

براتعلی عرب نژاد2

 

حسین سازگار3

 فاطمه سازگار4

1-  کارشناس آموزش سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2-دکترای داروسازی،رئیس مرکزبهداشت شماره سه مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

3-  دکترای دامپزشکی

4-  کامپیوتر ،معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

      

 

معرفی سهل رَبَّن طبری و پسرش مترجم ومولف حوزه پزشکی درعصر رضوی

18

 

مرجان مهجور مقدم1

علی غلامپور2

1-پزشک عمومی،دانشجوي تخصصی طب سنتی ایرانی،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

       2- پزشک عمومی،دانشجوي تخصصی طب سنتی ایرانی،     

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

حکما و اطباء عصر رضوی

19

 

حمیده ناقدی باغدار1

سید محمد نظری2

مهدی مبین مقدم3

1. دانشجوي دكتراي تخصصي طب سنتي و مکمل، كميته تحقيقات دانشجویي، دانشكده طب سنتي و مكمل، دانشگاه علوم پزشكي مشهد

2. استاديار و عضو هيئت علمي گروه طب سنتي ایرانی، متخصص طب سنتي، دانشكده طب سنتي و مكمل، دانشگاه علوم پزشكي مشهد

3. استاد دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل، مرکز علمی‌کاربردی نیروی انتظامی

 

 

 

 

نگاهی به پزشکان معروف غیر مسلمان عصر رضوی و رساله ذهبیه

20

 

سحر صفری مرجان1

مهدی ربیعی2

 

1- دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

2- دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه مازندران و کارشناس آموزش گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

واکاوی اصول بنیادین اخلاق پزشکی در عصر رضوی: نظرگاهها و راهبردها

 
بازگشت1394/09/28
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !