این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


پوستر کنفرانس
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پيام دبير علمي همايش جناب اقاي دکتر واسعي

... همایش پیش رو با هدف شناسایی فرهنگ و تمدن پزشکی درعهد رضوی به طراحی محورهای مطالعاتی و هم اندیشانه پرداخته، بدان امید که بتواند از یک سو فعالیت های معطوف به حوزه پژشکی در دوره پیشگفته را به مداقه گیرد و از دیگر سو نقش ابناء الرضا(ع) را بازنماید.به نام خدا

 

تمدن اسلامی و شکوفایی آن مرهون تلاش مسلمانان، به ویژه شخصیت های بزرگی است که مدبرانه و مدیرانه به طراحی نظامی انسانی و اسلامی دست زده و جامعه ای شکل دادند که به اذعان نویسندگان و محققان شگفتی برانگیز است. در این میان ائمه معصومین به حکم شأن الهی، وجه علمی و مأموریت هدایت گرانه، نقشی به سزا داشته اند، هر چند سهم آنان در این عرصه هم چون دیگر عرصه ها به درستی شناخته نشده است. این که به راستی پیشوایان مذهبی شیعه چه تأثیری در حوزه های مختلف تمدنی داشته اند، نیازمند هم اندیشی، تحقیق و تأمل است. البته ادوار ائمه(ع) با یک دیگر تفاوت هایی داشته و طبعا هر دوره اقتضائات خاصی را می طلبیده است؛ دوره امامان آغازین با آن چه در دوره پیشوایان فرجامین رخ نمود از جهات متعددی متمایز است. دوره چند امام پایانی که در تاریخ مذهبی به عهد رضوی به حکم آن که دوره فرزندان امام رضا (ع)بود-شهره است، با اوج گیری و برآمدن نسبی تمدنی مواجه بوده است، از این رو توجه به این دوره با رویکرد یا محوریت نقش آن بزرگان اهمیتی به سزا دارد. بی گمان یکی از عرصه های پیشرفت مسلمانان در این مقطع تاریخی، توجه به علوم و مسائل پزشکی است که شایان کاوش علمی و بررسی تاریخی است. همایش پیش رو با هدف شناسایی فرهنگ و تمدن پزشکی در این دوره (عهد رضوی) به طراحی محورهای مطالعاتی و هم اندیشانه پرداخته، بدان امید که بتواند از یک سو فعالیت های معطوف به حوزه پژشکی در دوره پیشگفته را به مداقه گیرد و از دیگر سو نقش ابناء الرضا(ع) را بازنماید.

 بازگشت1394/07/27
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !