این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


پوستر کنفرانس
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اختصاص امتیاز فرهنگی به همایش

بر اساس موافقت کمیسیون تخصصی فرهنگی ارتقای اعضای هیئت علمی ، به اعضای هیئت علمی شرکت کننده در همایش کشوری فرهنگ و تمدن پزشکی در عصر رضوی 3.5 امتیاز فرهنگی اختصاص داده می شود.

ادامه مطلب1394/04/29

راه اندازی و شروع به کار وب سایت همایش

سامانه ثبت نام و دریافت مقالات نیز طی ساعاتی دیگر رسما آغاز به کار نموده و عملیاتی خواهند گردید.

ادامه مطلب1394/04/19

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر