این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


پوستر کنفرانس
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پيام دبير علمي همايش جناب اقاي دکتر واسعي

... همایش پیش رو با هدف شناسایی فرهنگ و تمدن پزشکی درعهد رضوی به طراحی محورهای مطالعاتی و هم اندیشانه پرداخته، بدان امید که بتواند از یک سو فعالیت های معطوف به حوزه پژشکی در دوره پیشگفته را به مداقه گیرد و از دیگر سو نقش ابناء الرضا(ع) را بازنماید.

ادامه مطلب1394/07/27


تاریخ برگزاری همایش 2 و 3 دی ماه - تالار رازی

تاریخ برگزاری همایش 2 و 3 دی ماه(چهارشنبه و پنج شنبه) در تالار رازی می باشد

ادامه مطلب1394/07/26


صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر