این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


پوستر کنفرانس
 
• ...
 پيام دبير علمي همايش جناب اقاي دکتر واسعي
... همایش پیش رو با هدف شناسایی فرهنگ و تمدن پزشکی درعهد رضوی به طراحی محورهای مطالعاتی و هم اندیشانه پرداخته، بدان امید که بتواند از یک سو فعالیت های معطوف به حوزه پژشکی در دوره پیشگفته را به مداقه گیرد و از دیگر سو نقش ابناء الرضا(ع) را بازنماید.
1394/07/27 ادامه مطلب


 تاریخ برگزاری همایش 2 و 3 دی ماه - تالار رازی
تاریخ برگزاری همایش 2 و 3 دی ماه(چهارشنبه و پنج شنبه) در تالار رازی می باشد
1394/07/26 ادامه مطلب


    همایش فرهنگ و تمدن پزشکی درعصررضوی، باهدف شناسایی دستاوردهای علمی وپیشرفت فرهنگی مسلمانان دردوره ی ازتاریخ اسلام بادرنظر داشتن نقش ائمه(ع) طراحی شده است.

مفهوم شناسی و قلمرو

فرهنگ و تمدن : مجموعه دستاوردها، سازکارهای زندگی ونوع تعامل آدمیان بایکدیگر درحوزه پزشکی به مفهوم عام ، درجامعه مدنظر است.

پزشکی : همه اموری که به مقوله علوم و خدمات پزشکی مربوط می شود.

عصر رضوی : دوره ی از تاریخ اسلام شیعی که بامحوریت امام رضا(ع)رقم خورده است. این دوره از آغاز امامت امام کاظم(ع) (سال 148 هجری) تا آغاز غیبت صغری امام زمان (ع)(سال 260 هجری) را به عنوان ابناء الرضا در برمی گیرد.
  1. مرکز علمی پزشکی در عصر رضوی

  2. آثار ودستاوردهای علمی پزشکی در عصر رضوی

  3. روش ها و اصول پزشکی در عصر رضوی

  4. آداب وسنت های پزشکی در عصررضوی

  5. مشاهیر (نام آوران ، نام داران ) پزشکی درعصررضوی

  6. زمینه های فکری، فرهنگی و اجتماعی درعصررضوی

    برای مشاهده زیر محورها اینجا را کلیک نمائید.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :
15 آبان ماه 94

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :
15 آبان ماه 94

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :
15 آبان ماه  94

آدرس دبیرخانه :
مشهد خيابان دانشگاه ساختمان قريشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد طبقه سوم

تلفن مستقيم : 05138439666
5- 05138412081 داخلي 220

فکس :  05138439666

کد پستی :  9138813944


دوشنبه 02 بهمن ماه 1396

برگزار کنندگان
حامیان